6 religies over Jezus

Christendom

Toen men de huidige paus Franciscus vroeg wat hij gelooft, antwoordde hij: “Jezus Christus houdt van je, hij gaf zijn leven om je te redden, en nu leeft hij bij je elke dag om je te verlichten, te versterken en te bevrijden.” De meeste christenen zullen dit onderschrijven. Zij zien Jezus als de meest goddelijke mens: hij was zo afgestemd op God, dat hij volmaakt liefdevol was.

Dat was nog geen mens ooit gelukt en daarom is dit de beslissende doorbraak in de geschiedenis – dat ‘redden’ waar de paus het over heeft. Voor het eerst was hier de hemel op aarde, blijkbaar is dat mogelijk. Sindsdien is deze kracht van Jezus voor iedereen beschikbaar. Dat noemen christenen de heilige Geest. Met die Geest kan elk mens ook iets van Jezus’ volmaakte liefde ervaren en uitdragen.

Islam

De Egyptische Ahmed el-Tayeb geldt als de invloedrijkste moslim op dit moment. In een toespraak zei hij: “Wij geloven in Jezus, zoals wij in Mohammed geloven. De Bijbel bestaat uit boeken die geopenbaard zijn door God en zij bevatten een leidraad en licht voor de mensheid.” Volgens moslims is Jezus een belangrijke boodschapper van God, na Mohammed zelfs de grootste.

Toen Mohammed in de 7de eeuw de Islam stichtte, waren diverse familieleden van hem christen en hij wist er dan ook veel vanaf. In het heilige boek dat hij schreef, de Koran, noemt hij Jezus’ naam (Isa) 25 keer. Een verschil met christenen is dat moslims niet geloven dat Jezus is gekruisigd, want zoiets schandelijks kan een ware profeet niet overkomen. Wel zal hij aan het einde van de geschiedenis terugkeren om een groot apocalyptisch gevecht te leveren.

Jodendom

Veel Joden hebben een dubbel gevoel bij Jezus. Jezus is natuurlijk de bekendste Jood en hoorde bij hun religie. Maar zijn aanhangers hebben in enkele periodes van de geschiedenis de Joden juist gruwelijk vervolgd. Jezus beweerde bovendien zelf de Messias te zijn, maar dat kan niet kloppen, omdat de Messias volgens de Joodse Bijbel wereldvrede komt brengen en dat is niet gebeurd; integendeel, hij werd gekruisigd en dat zou een Messias nooit gebeuren.

De belangrijkste rabbijn van Nederland, Raphael Evers, zei het onlangs zo: “Jezus was een sociaalreligieus hervormer. Maar christenen hebben de cheque die de profeten ons in hun geschriften aanreiken, ongeveer 2000 jaar geleden ingewisseld. Alles is volgens hen in Jezus vervuld. Wij geloven dat niet. Daarom houden wij de cheque zorgvuldig in bewaring.” Anders gezegd, de Messias moet nog komen.

Boeddhisme

Boeddha leefde enkele eeuwen voor Christus, ver weg in het huidige Nepal, dus die twee hebben elkaar nooit ontmoet. Maar als ze elkaar gesproken hadden, hadden ze het vast lastig gehad elkaar te begrijpen. Boeddha geloofde bijvoorbeeld in meerdere goden, Jezus in een enkele God. Boeddha geloofde dat de geschiedenis telkens overnieuw begint, Jezus zag alles naar een climax toegaan.

Toch heeft de Dalai Lama, de populairste boeddhist tegenwoordig, een compleet boek over Jezus geschreven, Het goede hart: “Ook Jezus Christus heeft eerdere levens geleefd. Hij bereikte een hoge staat, net als de Boeddha, en toen verscheen hij als een nieuwe meester. Door de omstandigheden onderwees hij sommige ideeën anders dan het Boeddhisme, maar zijn waarden zijn hetzelfde: wees geduldig, heb mededogen. Dat is de ware boodschap om een beter mens te worden.”

Hindoeïsme

Net als het Boeddhisme is het Hindoeïsme grotendeels los van Jezus ontwikkeld in een heel andere cultuur. Toch zijn er verrassende overeenkomsten met een belangrijke Hindoe-god, Krishna: ook hij wordt gezien als een godheid die op aarde in menselijke gedaante zijn volgelingen bevrijdde.

De bekendste Hindoe, Mahatma Gandhi, zag Jezus zelfs als een groot voorbeeld en noemde de Bergrede (een toespraak die Jezus op een berg hield) als een van de mooiste teksten ooit: “Ik geloof dat de menselijke aard steeds volmaakter kan worden en Jezus kwam zo dicht bij volmaaktheid als maar mogelijk. Maar alleen God zelf is helemaal volmaakt.” Niet dat zijn volgelingen er zoveel van bakken: “Ik houd van jullie Christus, maar niet van jullie christenen – jullie christenen lijken zo erg niet op jullie Christus.”

Atheïsme

Atheïsten denken heel verschillend over Jezus; sommigen stellen zelfs dat hij nooit bestaan heeft. Een verrassend geluid komt van de bekendste hedendaagse atheïst, Richard Dawkins: “Jezus bepleitte publiekelijk vriendelijkheid en hij was daarmee een van de eersten.” Dat is bijzonder, omdat wij zijn ontstaan uit een willekeurig proces van evolutie dat juist “egoïsme, geweld en onverschilligheid bevordert”. Vanuit deze evolutietheorie is daarom “deze supervriendelijkheid eigenlijk superdom”.

Maar Dawkins vindt deze supervriendelijkheid prachtig en wenst dat veel meer mensen zo waren. Om dat te bevorderen wil hij een t-shirt met de slogan ‘Atheïsten voor Jezus’ erop, en “als hij vandaag terug zou komen, zou hij ontsteld zijn over wat er allemaal in zijn naam is gedaan… en hij zou het t-shirt omdraaien: Jezus voor atheïsten”.

1 gedachte over “6 religies over Jezus”

  1. Pingback: Stoomcursus: Andere religies geen vijanden, maar wat dan? #lazarustour

Reacties zijn gesloten.

Scroll naar boven