close

ACCD is de evangelische versie van Landmark en vergelijkbare trainingen die gebaseerd zijn op het zogeheten neurolinguïstisch programmeren, NLP. Dat is een theorie die bekend is geworden door Emiel Ratelband en geïnspireerd is op Oosterse religies. De organisatie mijdt iedere publiciteit en werft in stilte, via mondelinge uitnodigingen van vrienden. Er zijn echter veel mensen beschadigd door de Breakthrough Training en Discovery Training, en deskundigen zijn uitermate kritisch.

1. ACCD claimt in enkele dagen uw leven een beslissende draai te geven.

De bedoeling van de Breakthrough Training en Discovery Training is dat u binnen een lang weekend tot de diepste kern van uw wezen komt en tot een intense ervaring van hoe het anders moet. Het is echter voor ACCD onmogelijk hierin zorgvuldig te werk te gaan; zoiets kan namelijk geen enkele trainer die iemand slechts vier dagen meemaakt in een groep van zeker dertig man.

Reguliere therapie werkt daarom in een cheap jerseys gespreid traject: als er iets niet blijkt te werken of verkeerd begrepen is, kan dat een week later wordt bijgesteld. ACCD laat echter andere ex-deelnemers, zonder enige opleiding, na een training nog een paar keer bellen, en daarmee is de Handsome kous af. Niemand is hier terzake deskundig om uw nieuwe levensstijl te beoordelen, en als er al een pijnpunt wordt opgepikt, moet u deze zelf maar oplossen, of anders met behulp van reguliere therapie: problemen oplossen die u zonder de training nooit had gehad.

2. De Breakthrough Training en Discovery Training breekt doelgericht de weerstand van deelnemers.

Gemiddeld slapen de deelnemers 6 uur en werken 18 uur aan de training, en dat vier dagen achter elkaar. Elke dag krijgen ze drie keer een weinig voedzame maaltijd, geregeld met uren vertraging. En zelfs op de slaapkamer is geen privacy: je slaapt bij andere deelnemers.

Het gevolg is dat de weerstand wordt gebroken en de deelnemers in een soort energieroes komen. Ze voelen zich zeer opgewekt en tegelijk kunnen ze om alles in tranen uitbarsten. ACCD gaat hiermee uit van het onzinnige dogma dat The u ‘echter’ wholesale nba jerseys bent als u uw uitspraken minder kunt controleren. Niets is minder waar: u bent een parodie op uzelf geworden, zo uitgeput dat een willekeurige eigenschap enorm wordt uitvergroot, en die is allerminst uw ‘echte zelf’.

3. De bron van ACCD is zeer omstreden.

Zoals ACCD zelf ook aangeeft, levert zij een rechtstreekse uitwerking van NLP, het neurolinguïstisch programmeren. Deze methode wordt zeer breed door psychologen geprezen om haar snelle resultaten, maar tegelijk nog kritischer benaderd vanwege die snelle resultaten. De technieken zijn inmiddels verouderd omdat ze geen blijvende resultaten blijken te hebben. Denk maar aan Emiel Ratelband: natuurlijk geeft het een kick als u (geholpen door het laagje zweet op uw voetzolen) over vurige kolen wholesale mlb jerseys kunt lopen, maar wat een dagje later?

Voor theologen en christenen komt hier nog een lading bij: NLP is een uitwerking van de wijsheden van Oosterse religies, terwijl de bijbel juist afstand neemt van heidendom. NLP leert dat u heer en meester bent over uw interpretatie van de werkelijkheid: u bepaalt zelf wat een gebeurtenis met u doet. Het christendom leert echter dat u daarin niet volledig vrij bent: er is daadwerkelijk zoiets als zinloosheid en schuld, en de redding moet van buiten komen.

4. ACCD giet een christelijk sausje over Oosterse religie.

Er zit veel wijsheid in Oosterse religies, maar je kunt deze niet straffeloos christianiseren. De technieken van het neurolinguïstisch Programmeren zijn niet neutraal en veronderstellen zeer nadrukkelijk een wereldbeeld. Een wereldbeeld dat door ACCD echter keer op keer ‘bijbels’ wordt genoemd en met vertrouwde, christelijk aandoende termen wordt onderbouwd. Dit christelijke sausje is echter voor zowel christenen als niet-christenen kwalijk: ACCD is niet eerlijk over haar bronnen jegens christenen, en niet in haar bedoelingen jegens niet-christenen. Willen deze wel op een training zitten waar non-stop op de achtergrond wordt gebeden door een groep oud-deelnemers?

5. Positieve getuigenissen blijken een keerzijde te hebben.

Er zijn uiteraard oud-deelnemers die wel enthousiast zijn over de Breakthrough Training of de Discovery Training. Dat valt deels te verklaren uit het mensbeeld van ACCD: de trainingen waren oorspronkelijk bedoeld voor assertieve en individualistische Amerikanen. Wie ongeveer aan dit profiel voldoet, kan inderdaad baat hebben bij de trainingen, omdat hij door zijn karaktertrekken zelf al de eenzijdigheden van het programma automatisch relativeert.

Bij de positieve getuigenissen moet echter wel worden aangetekend, dat internet vele voorbeelden geeft van mensen die de eerste weken wel positief waren, maar later toch zeer teleurgesteld raakten: het effect bleek uitgewerkt te zijn, de les bleek toch een verkeerde te zijn, er groeide een kloof met de naaste omgeving. En behalve dat, veel deelnemers schamen zich ook zeer voor hun negatieve ervaringen; ACCD hamert het er zo in dat zij niets ‘doet’ maar slechts ‘gereedschap’ levert, dat u wel moet concluderen dat uw teleurstelling geheel uw eigen schuld is.

6. De trainers zijn niet opgeleid en laten zich niet controleren.

Anders dan gewone therapeuten, laat ACCD zich door niemand controleren dan zichzelf. Zij houdt al haar oefeningen geheim en laat geen externe instanties haar trainingen en opleidingen van trainers controleren. Dit leidt onvermijdelijk tot een tunnelvisie: diegene die kritiek kunnen geven zijn dezelfde als degene die zelf opleiden en zelf opgeleid zijn door dezelfde organisatie. Het vergt een buitengewoon sterk iemand om in zo’n context nog een heldere visie te hebben. Dat is de reden dat alle scholen de schoolinspectie hebben, alle kerken interkerkelijke adviesgroepen, en alle therapeuten bij beroepsverenigingen zijn aangesloten. Maar ACCD niet.

7. Deskundigen reageren massaal afwijzend.

Zo stelt psychiater en filosoof Gerrit Glas uit Zwolle: ‘Het is echt klinkklare nonsens dat je iemands persoonlijkheid in een paar dagen kunt afbreken en weer cheap mlb jerseys opbouwen. Ze zijn Jezus niet!’ Volgens hem zijn dit soort therapievormen al twintig jaar geleden losgelaten: ‘Het bleek niet mogelijk te bewijzen dat zulke ‘hogedrukpanbehandelingen’ blijvend hielpen. En voor dergelijke trainingen moest men toen al aan veel meer randvoorwaarden voldoen dan ‘breakthrough’ vraagt. Eerlijk gezegd ben ik bang dat deelnemers niet echt met zichzelf in het reine komen, maar vooral een nieuw en nogal uniform ‘alsof-zelf’ krijgen opgedrongen.’

Ook psychiater Hans Meissner uit Kampen ziet in NLP een miskenning van de zondige werkelijkheid, want bij NLP is de vraag of ‘het werkt’ fundamenteler dan de vraag naar ‘waarheid’: ‘En net als bij die techniek wordt ‘breakthrough’ gepresenteerd als een Haarlemmerolie die overal goed voor is.’ Onder al de deskundigen die zo kritisch zijn, zijn er overigens ook die zelf undercover een training hebben gevolgd.

8. ACCD reageert opvallend krampachtig op kritiek.

De trainingen beginnen met een zeer manipulatieve truc om te voorkomen dat u voortijdig vertrekt: u wordt gekoppeld aan een andere deelnemer en als u de training verlaat, is de regel dat deze partner ook weg moet. Dit leidt ertoe dat vele deelnemers louter uit schaamte en angst maar blijven: hoe vreselijk ze de training ook vinden, ze willen niet iemand anders ‘meeslepen’ in hun teleurstelling! En als er wel iemand vertrekt, wordt er zeker een dagdeel lang over niets anders gepraat, zodat nu echt niemand meer weg durft.

Daarbij ontkent ACCD in het openbaar consequent het bestaan van negatieve ervaringen, terwijl ze weet van de talloze spijtoptanten; op internet wemelt het ervan. Op kritische artikelen wordt buitengewoon liefdeloos gereageerd, juist door deelnemers die beweren christelijker en liefdevoller door de training te zijn geworden.

9. Het financiële beleid is verdacht.

ACCD claimt geen winstoogmerk te hebben, maar vraagt voor een training wel net zo veel als haar openlijk commerciële zusjes: om en nabij de 450 euro. Draaien die zusjes geen winst – of verdwijnt er geld bij ACCD? De deelnemers wordt ook gevraagd acceptgiro’s te tekenen op hun kwetsbaarste moment: consequent tegen het einde van een training, wanneer de deelnemers uitgeput zijn door nachten van slaapgebrek en de sociale druk het hoogste is.

10. Het promotiebudget van ACCD bestaat uit andermans vriendschap.

Net als de commerciële varianten zoals Landmark weigert ACCD haar geld te besteden aan openbare advertenties, maar schakelt zij bestaande vriendschappen in om haar bedrijfsmatige doelen te bereiken. Ze vraagt oud-deelnemers plechtig te beloven een specifiek aantal vrienden binnen te halen, en vervolgens bellen deze oud-deelnemers elke week met elkaar over hun vorderingen hierin; op wie te weinig heeft binnengehaald, wordt langdurig ingepraat beter de best te doen. De nog niet ‘bekeerde’ vrienden zelf worden in deze periode bestookt met positieve verhalen over de Breakthrough Training en Discovery Training, maar weten niet dat ze een nummer op een lijstje zijn en wekelijks gespreksonderwerp. ACCD dwingt op deze manier haar oud-deelnemers hun Olá, vriendschappen te misbruiken ten einde zelf goedkoper uit te zijn.

Meer informatie is te vinden bij:

Gek van geluk’ (de Zembla-documentaire over vergelijkbare trainingen)

Omgeturnd in vier dagen’ (een reportage bij een Breakthrough Training)

http://www.nd.nl/Document.aspx?document=nd_artikel&id=89685

http://www.nd.nl/document.aspx?document=nd_artikel&vorigDocument=&id=92402

http://www.oneway.nl/n/de-gekortwiekte-waarheid-van-breakthrough/23501/index.html

http://www.empirenet.com/~messiah7/brk_quickq&a.htm

http://www.empirenet.com/~messiah7/tw_momentus.htm

Go top