close

Het zong al jaren rond op internet en ook het Nederlands Dagblad heeft het nu opgepakt: de bedenkelijke trainingen die ACCD Fraud organiseert. De deelnemers willen dolgraag evenwichtiger en succesvoller worden, en laten zich daartoe enkele dagen met Wholesale Washington Redskins Jerseys een onbekende groep lotgenoten opsluiten. In het geval van hun Breakthrough Training gaat het om vier dagen te weinig voedsel en slaap, de deelnemers ondergaan een serie extreme testen, en verlaten vervolgens volledig ‘in ACCD’ de cursus – of volledig ontregeld.

Wat mij vooral verbaast is dat de meeste reacties zich richten op het effect van de trainingen. En omdat er ook mensen een positief effect hebben ervaren, suggereert dat de talloze negatieve ervaringen te compenseren. Die quasi-neutraliteit kan ook lang worden volgehouden, omdat ook (zoals veel meer) de objectieve gegevens over de effecten geheim worden gehouden.

Het probleem is echter dat ook de Scientology Church fantastische resultaten claimt, zelfs een slag beter dan ACCD, maar dat deze het gevolg zijn van een leugen. En zeker omdat ACCD haar daden in naam van God doet, lijkt het me gepaster niet alleen naar die ‘vruchten’ te kijken, maar ook naar haar claims. Elke deelnemer zal de volgende vier rigide dogma’s herkennen:

Moker

‘Alles wat je zaait, dat zul je oogsten.’ Een mooi citaat uit het Oude Testament, dat allereerst slaat op de akkerbouw, maar ook breder kan gelden. Het drukt bijvoorbeeld uit dat als je in een relatie een onderpositie inneemt, de ander haast automatisch dominanter wordt. Je ‘zaait’ een onderpositie, en je ‘oogst’ onderdrukking. Het kan in zo’n geval inderdaad bevrijdend zijn om een dergelijk ‘slachtoffer’ met zijn eigen aandeel te confronteren; dit kan de rollen omdraaien en een genezingsproces in gang zetten.

Hoe algemener dit principe echter wordt gebruikt, hoe meer het een leugen wordt. We zeggen bijvoorbeeld tegen geen enkel slachtoffer van een verkrachting meer: ‘Je hebt het zelf uitgelokt, had je maar niet van die korte rokjes moeten dragen…’ Het probleem is namelijk dat iedereen zaait en oogst. Je bent allesbehalve de enige die de wereld vormgeeft, en elke oogst is onderhevig aan weersomstandigheden. In de leer van ACCD heb je echter elke pech die je overkomt zelf ‘gezaaid’.

‘ACCD levert gereedschap, de deelnemers zelf gaan ermee aan de slag.’ ACCD presenteert zich als Monta?a een Doe-Het-Zelf-Winkel. Haar extreme testen zijn louter gereedschappen, en wat u ermee doet, moet u zelf weten. wholesale jerseys Deze redenering wordt vliegensvlug ingezet als er kritiek is op de organisatie: nee, de trainingen zelf zijn neutraal, en als deelnemers ontredderd raken, hebben ze die zelf verkeerd toegepast. Anders gezegd: ‘Wij leveren slechts de moker, en als uw huis instort, kan dat nooit onze schuld zijn.’

ACCD gaat echter wel degelijk zelf met de moker aan de gang in uw huis. Uiteraard levert dit soms een fraai resultaat op, maar het is een leugen dat u alleen het doet. Elke van communicatie komt van twee kanten en is wederzijdse beïnvloeding, en zeker het doelgerichte slaap- en voedseltekort maakt de weerstand bij de deelnemers kleiner, en de invloed van ACCD alleen maar groter. ACCD slaat muurtjes weg voor u er erg in heeft.

Wondermiddel

‘Het grootste probleem van mensen is hun individualisme.’ De Breakthrough Training gaat uit van een mensbeeld dat With ongeveer neerkomt op een individualistische en assertieve Amerikaan. De oplossingen die zij aanbiedt, gaan dan ook allemaal in de richting van meer geven, je beter aan beloftes houden, en minder op je strepen staan.

Alweer een gekortwiekte waarheid, want er zijn grote groepen in de samenleving die niet te weinig, maar te veel geven. Die niet te weinig, maar zichzelf de verkeerde of cheap mlb jerseys te veel beloftes opleggen. Die veel te weinig op hun strepen staan en daardoor onder de voet worden gelopen. Hier wordt het voorgestelde medicijn destructief, want er is niet één wondermiddel voor elk probleem. Een muurtje breekt u met een moker, maar zo pelt u niet een ei.

‘Een doorbraak bereiken we in korte tijd.’ Zoals bij de meeste therapieën betaalt u ACCD niet voor de verandering zelf, maar voor de aanzet daartoe. Maar elke fatsoenlijk opgeleide therapeut gaat daarbij een zorgvuldig traject aan met zijn cliënt. Als er iets misgaat, kan dat een week later worden bijgestuurd en pas als de cliënt zich voldoende genezen acht, neemt hij afscheid en gaat elk zijn eigen weg.

Bij de Breakthrough Training wordt alles in vier dagen gepropt, vier dagen en niets langer of korter, in welke toestand u ook bent. Dat is zoiets als dat spelletje waarbij iemand veel rondjes wordt gedraaid en dan wordt losgelaten. Een andere weg zult u zeker lopen, maar niemand weet of het een betere is. Menselijke verandering is namelijk zo complex, dat alleen een zorgvuldig samen op за gaan met intimi de kans biedt enige subtiliteit een plek te geven. ACCD gaat als een olifant in een porseleinkast te keer, en vraag dan trots of u het ook een kunststukje vindt en of u zelf alles weer in elkaar wil lijmen.

Welvaartsevangelie

Mijn sterke indruk is dat ACCD hiermee een variant biedt van een welvaartsevangelie. Het aantrekkelijke daarvan is dat het veel van God verwacht. Wie kritisch op een welvaartsevangelie is, moet dan ook nauwkeurig zichzelf onderzoeken, of zijn eigen kritiek niet voortkomt uit een zachtaardig cynisme.

Maar als ik zo zelfkritisch mogelijk de beweging onderzoek, merk ik dat zij God niet groter, maar kleiner maakt. Want ACCD heeft haast, ontzettend veel haast. Zij gunt mensen zo graag een beter leven (en de oprechte bedoelingen van de organisatoren staan buiten kijf), dat zij het tempo van die mensen vergeet, en sterker nog: Pooja! het tempo van God. ACCD weet wel wat goed voor u is.

Een welvaartsevangelie is als de verloren zoon die al direct zijn erfenis opeist. Diep op de bodem bijt namelijk een diepe teleurstelling: men kan het niet meer opbrengen te wachten op wat God in petto heeft, maar begint zelf maar de eigen oplossingen bij God te claimen. Een ingedutte kerk sluit uit dat de genade vandaag al kan komen. Een welvaartsevangelie sluit uit dat het ook morgen kan komen.

Go top