close

1. Jezus was een christen

Jezus was een Jood uit de eerste eeuw. Hij dacht wel over veel dingen anders dan zijn tijdgenoten, maar ook dan veel christenen tegenwoordig. Hij had nooit gehoord van een paus, van kathedralen, van een hostie – zelfs een groot deel van de Bijbel (het Nieuwe Testament) kende hij niet.

2. Jezus schreef de Bijbel

Het Joodse gedeelte van de Bijbel is geschreven voordat Jezus geboren werd, het christelijke nadat hij stierf… Er is dus geen letter van de Bijbel van zijn hand. Sommige onderzoekers denken zelfs dat hij analfabeet was. Dat is niet ondenkbaar, omdat zijn meeste tijdgenoten dat waren en hij geen chique opleiding heeft genoten.

3. Jezus was tegen homo’s

Jezus heeft niks gezegd over homo’s. Nou, misschien één keertje. Hij zegt ergens dat als je iemand uitscheldt voor ‘raka’ of ‘moron’, je rijp bent voor de vuilnisberg. Die scheldwoorden worden meestal braaf vertaald met ‘dwaas’ en ‘leeghoofd’, maar hebben volgens sommige taalkundigen een bijklank: Jezus zegt dat je niemand ‘homo’ of ‘mietje’ moet noemen…

4. Jezus had lang haar

Helaas voor al die prachtige schilderijen, maar Jezus had waarschijnlijk kort haar. Zijn tijdgenoten zagen lang haar namelijk als onjoods en zijn latere volgeling Paulus zegt zelfs dat het ‘een schande’ is. Dat had hij vast niet gedaan als zijn grote voorbeeld een weelderige dos had…

5. Jezus had een vrouw

Het is natuurlijk een spannend idee: seks met Jezus… Maar als hij was getrouwd, was zijn echtgenote beroemd geworden, en de oudste historische bronnen zeggen niets over haar. Pas meer dan anderhalve eeuw later verschijnen er boeken die hem laten trouwen met Maria Magdalena. Dat is te laat om historisch te zijn.

6. Jezus’ achternaam was Christus

Christus is een titel, zoiets als president of doctorandus. Het is de – houd je vast – Nederlandse versie van de Latijnse uitspraak van de Griekse vertaling van het Aramese ‘Messias’. Dat betekent Gezalfde. Een naam voor een soort generaal die Israël zou komen bevrijden. Jezus Christus is dan dus zoiets als: Jezus, Redder van beroep.

7. Jezus was een allemansvriend

Jezus gaat inderdaad vriendelijk om met prostituees, fraudeurs, verraders, bezetters en fundamentalisten. Tegelijk is hij soms nogal streng. Er is een verhaal dat hij een hele markt ontzet: hij gooit de kraampjes om en jaagt alle dieren weg.iii Dan ben je in elk geval geen lieverdje.

8. Jezus heeft niet bestaan

Veel wetenschappers nemen wel aan dat de Bijbel is ‘opgeleukt’, maar dat Jezus helemaal niet bestaan zou hebben, denkt geen serieuze historicus. De belangrijkste reden is dat er al kort na zijn dood een beweging van volgelingen ontstaat en daaronder waren ooggetuigen.

9. Jezus begon de kerk

Nergens beweert Jezus dat hij een kerk wil stichten. Hij had wel leerlingen en begon een beweging, maar hij zag dat als een stroming binnen het Jodendom zelf. Pas een halve eeuw na zijn dood kwamen er conflicten en werd het christendom een aparte religie.

10. Jezus is geboren in het jaar 0

Het jaar 0 bestaat niet eens: na 1 vóór Christus gaat het meteen over naar 1 ná Christus. Volgens huidige berekeningen is Jezus in het jaar 5 vóór Christus geboren. Vreemd – hoe kan iemand eerder dan zichzelf geboren worden? Een monnik in de 6de eeuw heeft onze jaartelling bedacht en hij maakte een foutje in zijn berekeningen…

11. Jezus was een belangrijke filosoof

Jezus was een zogeheten rabbi. Dat waren normaliter religieuze docenten die in Jeruzalem les gaven. Jezus had echter geen eigen gebouw en trok op het platteland rond met laagopgeleide leerlingen. Je kunt dat vergelijken met het verschil tussen een hoogleraar aan een universiteit en een VMBO-docent die op straat lesgeeft.

Go top