close

Jezus schreef zelf geen boek – er is alleen óver hem geschreven. Waaruit is hij samengesteld?

Paulus’ brieven 9,1%
Paulus was een van de eerste bekeerlingen en stichtte door heel het Romeinse rijk kerkjes. Later schreef hij hen brieven om de contacten warm te houden. Dit zijn de eerste informatiebronnen: de oudste verscheen al een jaar of 15 na Jezus’ kruisiging en is goed bewaard gebleven.

Matteüs 21,8%
Een soort biografie, uiteindelijk in de Bijbel terechtgekomen. Ongeveer 40 jaar na Jezus’ dood geschreven, ergens in Syrië. We weten niet zeker wie Matteüs was, maar volgens de traditie kende hij Jezus persoonlijk: hij was een frauderende ambtenaar die zich bekeerd had.

Marcus 22,4%
De oudste ‘biografie’ van Jezus, ongeveer 30 jaar na de gebeurtenissen samengesteld. Marcus leefde waarschijnlijk in Rome en noteerde de preken die hij hoorde in de eerste kerkjes daar.

Lucas 18,3%
Volgens velen de mooiste biografie, staat in de Bijbel. Lucas is een vroege bekeerling en heeft als arts vooral belangstelling voor hoe Jezus met de buitenbeentjes omging. Hij maakt veel gebruik van interviews, maar stelt zijn boekje pas 50 jaar na dato samen.

Johannes 27,4%
De meest mystieke biografie. Het is niet helemaal duidelijk wie deze Johannes was, maar volgens de traditie kende hij als tiener Jezus persoonlijk. Schreef wel pas als bejaarde, 60 jaar na dato, zijn herinneringen. Deze zijn heel privé en spiritueel.

Losse uitspraken 0,4%
Er zijn in diverse oude bronnen losse uitspraken van Jezus bewaard gebleven, zoals: ‘Geven maakt je gelukkiger dan krijgen.’

Josefus 0,1%
Josefus was een Joodse historicus. Hij wijdt enkele zinnen aan Jezus in een rijtje opstandelingen.

Plinius 0,1%
Plinius is een Romeinse politicus die in een brief (110 n.Chr.) aangeeft dat hij het lastig vindt om te gaan met een nieuwe sekte, de christenen.

Tacitus 0,1%
Romeinse historicus die de christenvervolging door keizer Nero beschrijft. Ook enige andere bronnen, zoals van Trypho, Suetonius, Lucianus en Thallus zijn waardevol.

Tomas 0,1%
Naast de vier biografietjes in de Bijbel verschijnen er vanaf zo’n 100 jaar na Jezus’ dood ook alternatieven. Het Evangelie van Tomas is de bekendste. Er is veel discussie over, maar het is mogelijk dat hier originele uitspraken van Jezus in te vinden zijn.

Celsus 0,1%
Celsus was een soort Romeinse columnist en in de 2e eeuw maakte hij regelmatig Jezus belachelijk. Maar zo hoor je toch nog wat nieuws.

Koran 0,1%
Het heilige boek van de Islam noemt Jezus 25 keer (als de profeet Isa). Voor historici is het nadeel dat deze informatie pas uit de 7e eeuw is.

Go top