close

Marc Sahabo is Hutu. Felicita Mukabakunda is Tutsi. Ze groeiden naast elkaar op en speelden samen. Toen begon in 1994 de genocide in Rwanda, waarbij in enkele maanden tijd bijna een miljoen mensen werden afgeslacht, vooral Tutsi’s. Marc was een van hen.

Marc doodde vijftien Tutsi’s in hun dorp, waaronder Felicita’s vader en vijf andere familieleden. Zij wist zich in de bosjes achter hun huis schuil te houden, maar ze hoorde Marc schreeuwen hoe ze het hele gezin zouden uitroeien, maar eerst haar gezamenlijk zouden verkrachten.

Later keerde ze met haar man en kinderen terug naar het dorp en ontdekte dat negenentwintig familieleden waren vermoord, waaronder zestien broers en zussen. In een interview vertelde ze hierover: ‘Ik had zoveel haat in me. Ik wilde dat Marc een langzame, pijnlijke dood zou sterven. Had ik de kans gehad, dan had ik hem eigenhandig gedood.’

Als je nu google’t op ‘Marc Sahabo’ en ‘Felicita Mukabakunda’ zie je haar achterop bij hem op de fiets zitten.

Wat is er gebeurd? Na de genocide was Marc opgepakt en veroordeeld. In 2003 kwam hij vrij, maar hij vertoonde zich vrijwillig bij een traditionele gacaca-rechtbank, die gericht zijn om verzoening tussen de stammen. Hij bekende daar uitvoerig zijn misdaden aan zijn vroegere buurtgenoten en vroeg om vergeving.

Felicita schonk hem dat niet.

Jaren later kwam Marc persoonlijk naar haar huis. Hij zakte bij de deuropening op zijn knieën, hield zijn handen gevouwen omhoog en smeekte om vergeving. Nu kon ze het wel. Het lukte haar niet om iets te zeggen, maar ze legde een hand op zijn schouder en hij begreep dat. In de weken erna werden ze goede vrienden en ze besloten samen het land door te reizen, op de fiets, en in ieder dorp waar ze kwamen te vertellen over verzoening.

Het is soms moeilijk te geloven dat Christus is opgestaan. Misschien is het wel des te moeilijker in deze sombere wintermaanden. En Christus is ook duizendmaal gekruisigd. Bij elke Tutsi die stierf, stierf hij. Maar in elke daad van vergeving stond hij weer op.

Het beste bewijs dat Jezus leeft, zit achterop een fiets bij de moordenaar van haar familie en heet Felicita Mukabakunda.

Go top