close

Onlangs bliksemde het in Rio de Janeiro en de Christus daar werd getroffen. Christus verloor zijn rechterduim.

Diverse grote kranten in Nederland lieten de beelden zien. Nergens werd het geduid, maar de journalisten moeten onbewust toch een diepere lading hebben geproefd die ze nauwelijks onder woorden konden brengen.

Misschien voelden ze ergens een ironie aan, de suggestie van een grap. Bijna alle culturen associëren bliksem toch met de straf van de goden en nu kreeg Christus die altijd zo heilig is de volle laag – haha. NRC Next plaatste over twee volle pagina’s hoe de rechterduim van Christus er opnieuw aan werd gezet. Iemand die god heet, moet worden gerepareerd – mooi contrast, dacht de beeldredactie vast.

Christenen beseften echter al snel dat deze ironie hun religie samenvat. Jezus kreeg inderdaad de volle laag van Gods toorn. En ja, hij moest worden gerepareerd. En niet alleen vanwege een verdampte rechterduim.

Het was de goeie ouwe Calvijn die deze gedachte voor het eerst uitwerkte. Daarvoor geloofde men dat Jezus in een letterlijke hel was afgedaald, maar Calvijn zag dat figuurlijk: God straft door zich terug te trekken uit ons leven, de hel is zijn ergste straf want daar is hij volledig afwezig, en Jezus ervoer dat toen hij uitriep: mijn God, mijn God, waarom laat u me in de steek…?!

De letterlijke hel werd een figuurlijke hel. Calvijn was de eerste vrijzinnige. Later werd de letterlijke scheppingsweek ook een figuurlijke. Evenals de exodus. En toen bedacht iemand opeens: waarom dan niet de opstanding? Arme Calvijn.

Jezus kreeg de volle mep van Gods afwezigheid. Daardoor krijgen wij uiteindelijk niet de volle mep. Hij werd voluit verlaten en daarom wij nooit. Als hij het allerergste zou ondergaan én overwinnen, als hij de zwartste nacht zou binnenstappen en daaruit zou opstaan, alleen dan zou hij werkelijk over alles heer zijn. Anders zou er toch nog een hoekje duisternis overblijven waar hij niets te zeggen had en waar wij verloren waren.

Zo was Jezus onze bliksemafleider. Je zou die foto van de bestraalde Jezus als modern icoon in alle kerken wensen.

Go top