close

Op 5 augustus 1949 vond Wagner Dodge, een ervaren brandweerman, het zogeheten ‘vluchtvuur’ uit. Dan maak je vuur om in te vluchten voor vuur.

Die dag was er een grote bosbrand ontstaan tegen de helling van de Mann Gulch in Montana. Met vijftien man sprongen ze met hun parachute uit een vliegtuig en ze begonnen met blussen met water vanuit onderin de ravijn. Het vuur was zo heet, dat het op 30 meter afstand al ondraaglijk werd.

Het vuur sprong al snel over op de andere helling, die veel steiler was en waar vooral droog gras groeide. Zo ontstond er een zogeheten ‘blow up’, waardoor het vuur zich extreem snel ontwikkelde en hen begon in te sluiten. De brandweermannen vluchtten weg naar wat de enige uitweg leek: naar boven en dan hopen dat het vuur niet snel de bergrug over zou komen.

Maar Dodge besefte dat ze het niet zouden redden. Het vuur was 100 meter achter hen en de helling liep veel te steil omhoog. In een flits wist hij wat hem te doen stond. Hij stak het gras voor hen in brand! Kom hierin, zei hij. Maar de mannen negeerden zijn bevel en verdwenen in de rook. Slechts twee redden het uiteindelijk, door te schuilen in een rotsspleet.

Dodge stapte door het vuur dat hij zelf had aangemaakt heen, en ging liggen op een gedeelte dat al geblakerd was. Het vuur kwam eraan gestormd, het geluid was overweldigend, de hitte ondraaglijk, hij had nauwelijks nog zuurstof. Hij werd een paar keer van de grond getild door de extreme luchtbewegingen. Maar hij overleefde. De foto hierboven is een week later genomen, toen het vuur net bedwongen was, door 150 man. Sindsdien hoort het vluchtvuur bij elke opleiding voor brandweerlieden.

Een oplossing ligt niet buiten, maar in het probleem zelf. Als je filmheld bent, moet je de diepste krochten van de tegenstander in om hem te verslaan. Als je Harry Potter bent, kun je de draak alleen doden door hem in zijn geopende bek te steken. Als je slachtoffer bent, kun je pas verder door de waarheid in de ogen te zien.

Als je messias bent en je wilt de dood overwinnen, moet je zelf sterven.

Go top