close

In 2013 begonnen we al met brainstormen en na veel verloren uurtje in onze vrije tijd (een paar maanden in totaal) is het nu klaar: Kerkwijzer.

Hoe werkt Kerkwijzer?

Kerkwijzer verzamelt de gegevens van een grote hoeveelheid kerken in Nederland. Dan gaat het niet alleen over het adres, maar ook over hoeveel mensen er komen, wat ongeveer de sfeer is, welke muziek er wordt gespeeld, of het toegankelijk is voor rolstoelen, enzovoorts. Dat is namelijk de informatie die je wilt kennen als je een kerk zoekt. Via een eenvoudig zoekveld kun je deze database doorzoeken.

Kan iedereen een profiel van een kerk aanmaken?

Ja. We hebben er bewust voor gekozen dat de ‘crowd’ alle gegevens kan invullen. Zo werken sites als Wikipedia bijvoorbeeld ook, en met groot succes. We hebben hier twee redenen voor: als de ‘crowd’ de database kan vullen, gaat het veel sneller dan als het via stuurgroepen en kerkenraden moet. Maar ook: het lijkt ons fair dat kerkgangers zelf kunnen invullen hoe een kerk in elkaar zit.

Maar als iedereen een profiel kan aanmaken, kunnen er toch ook foutjes insluipen?

Zeker. Daarom werd het eind 2017 ook mogelijk om profielen te wijzigen. Overigens schatten we in als je alles via de officiële kerkleiders speelt, de informatie trager wordt ververst.

Heeft Kerkwijzer zakelijke belangen of een winstoogmerk?

Nee. Wij (de makers, zie verderop wie wij precies zijn) hebben wel een kleine startsubsidie van de PKN gekregen, maar doen dit grotendeels in onze vrije tijd, uit idealisme.

Mag ik ook een Mormoonse gemeenschap of een moskee toevoegen?

Kerkwijzer is een site voor wat gewoonlijk christelijke gemeenschappen worden genoemd, in Nederland. Bijvoorbeeld moslims hebben hun eigen ‘wijzer’. In andere landen vind je vergelijkbare initiatieven.

Wat willen jullie met Kerkwijzer? Wat is jullie bedoeling hiermee?

De belangrijkste reden is dat we kerken vindbaarder willen maken. Hoe weet je welke kerk bij je past? Dat blijkt voor veel mensen ingewikkeld om te vinden. Kerkwijzer moet dat proces vergemakkelijken, zodat er meer en tevredener mensen meedoen aan kerken. We denken trouwens ook dat (en dat is een mooi neveneffect) dat hierdoor kerken meer gaan nadenken over hoe zij functioneren, hoe zij worden ervaren en hoe zij zich presenteren.

Hierbij zit ook een visie voor de toekomst: kerken worden steeds minder wijkgebonden. Mensen kiezen steeds meer hun geloofsgemeenschap op andere kwaliteiten dan alleen dat een kerk dichtbij is. Ook zullen er steeds meer huiskerkjes komen, die al helemaal lastig zijn te vinden. Kerkwijzer voorziet in die trend.

Waarom bestond dit niet eerder?

Via-via hebben we gehoord dat er al eerder initiatieven zijn geweest, maar dat die voortijdig zijn gestrand. Voor zover we het konden achterhalen, kwam dat deels omdat het concept te karig was: je kon alleen zoeken op adres en kerkelijke organisatie. Een andere kwestie was dat het onderhoud ingewikkeld is: hoe houd je de database up-to-date? Daar hebben we goed over nagedacht en onze oplossing is vergelijkbaar met hoe Wikipedia het aanpakt.

Ook viel ons op dat eerdere initiatieven ervan uitgingen dat je al prima wist wat ‘gereformeerd vrijgemaakt’ en dergelijk betekent, en dat geldt voor zoekers natuurlijk zelden. Bovendien is een site als deze technisch behoorlijk ingewikkeld om te maken en daardoor duur – tenzij je het natuurlijk grotendeels in je vrije tijd doet, zoals wij. Op deze manier hebben we, denken we, de problemen getackeld waarop de eerdere pogingen waren gestrand.

Wie zijn de initiatiefnemers? Hoe is Kerkwijzer ontstaan? Wat is de aanleiding?

Kerkwijzer is bedacht door Christiaan Verwijs (o.a. webdeveloper), Roald Schaap (o.a. vormgever), Reinier Sonneveld (o.a. schrijver) en Johan Slagboom (o.a. IT-expert). In een eerder stadium was Hilde Lorier (o.a. spreker) ook betrokken. Het idee kwam tot bloei omdat we via-via ontdekken dat we elk afzonderlijk al jaren droomde van ‘iets als’ Kerkwijzer, maar we misten op onszelf de kwaliteiten om het op gang te brengen. Toen we met elkaar in gesprek raakten, vulden onze kwaliteiten elkaar prachtig aan.

Voor wie is Kerkwijzer?

Wij denken bijvoorbeeld aan: mensen op zoek naar zingeving en daarvoor een kerk overwegen (zgn. ‘zoekers’); christenen die verhuizen; christelijke expats; christelijke immigranten; christelijke vakantiegangers die ‘s zondags naar een geschikte dienst willen; christenen die nieuwsgierig zijn naar kerkelijke activiteiten buiten hun eigen kerkgemeenschap; christenen die ontevreden zijn met hun huidige kerkgemeenschap; christenen die nog geen onderdeel zijn van een kerk (de zgn. ‘kerklozen’); diverse minderheidsgroepen (gehandicapten, homoseksuelen, senioren, jongeren) die het relatief moeilijk vinden om een passende kerk te vinden.

Secundair zijn er de volgende doelgroepen: leidinggevenden of commissieleden van kerken die hun gemeenschap en activiteiten willen promoten; kerkleden die hun gemeenschap en activiteiten willen promoten; kerken, christelijke gemeenschappen en groepen die zich verbinding willen met kerkzoekers.

Maakt Kerkwijzer privé-informatie openbaar?

Nee, alles wat op Kerkwijzer staat, kun je ook tegen iemand zeggen in een persoonlijk gesprek of noteren in een blog. Bij Kerkwijzer is het alleen bij elkaar gebracht en makkelijk doorzoekbaar.

Werken jullie geen polarisatie in de hand, doordat kerken tegen elkaar gaan opbieden?

Nee, want je kunt bij Kerkwijzer geen reclamepraatjes invullen, maar alleen behoorlijk feitelijke informatie noteren. We ‘ranken’ bovendien kerken niet, op welke beter of slechter zou zijn, maar benadrukken vooral waarin de kerken eigen zijn en wat hun sterke kanten zijn. Niet twee mensen zijn hetzelfde, ook niet twee mensen die een kerk zoeken, dus niet elk profiel is voor iedereen even aantrekkelijk.

Bevordert Kerkwijzer niet het shoppen en breekt het niet bestaande kerken op? Worden trouwe leiden niet verleid toch bij de buren te gaan kijken en zo hun eigen gemeente in de steek te laten?

Daar hebben we lang over nagedacht en onze conclusie is dat Kerkwijzer juist het shoppen per saldo zal verminderen, omdat mensen eerder een kerk vinden die bij hen past.

Een kerk kies je toch niet op eigen voorkeuren? Je bent toch geroepen door de kerk waarin je geboren bent? En je hoort toch naar de kerk in je eigen buurt te gaan?

Die gedachte vind je niet direct terug in de bijbel, maar wel veel in de traditie en dienen we daarom serieus te nemen. We denken dat meer manieren zijn waarop je ‘geroepen’ kunt worden door een kerk. Sowieso zijn niet alle christenen geboren in een kerk, kan een familie lid zijn van diverse kerken, ook door de tijd heen, en zijn er meer kerkgemeenschappen in je buurt. Eigen voorkeuren kunnen ook een weg zijn waarop God roept. God werkt met mensen, de kerk kan niet altijd bepalen wat het beste is voor de mensen.

Wanneer is Kerkwijzer af?

Natuurlijk nooit helemaal, maar begin 2019 zijn we een heel eind. We hopen dat uiteindelijk 95% van de Nederlandse christelijke geloofsgemeenschappen op Kerkwijzer te vinden zijn. Op basis van de eerste reacties lijkt ons dit een realistische inschatting.

Ik heb feedback gegeven in het aanmeldformulier, wat gebeurt daarmee?

Als het goed is heb je dan ook een mailtje gekregen met onze dank. Soms beantwoorden we je ook persoonlijk, maar daar hebben we niet altijd de gelegheid voor. We hebben tot nog toe tientallen reacties gekregen en driekwart daarvan hebben we al verwerkt in de huidige site. We nemen je feedback dus heel serieus!

Go top