close

Morgen en nog diverse zondagen erna kunnen we als gelovigen niet of nauwelijks fysiek samenkomen. Dat is ongekend. De moderne techniek heeft eraan bijgedragen dat het virus zo snel is verspreid, maar het is ook de moderne techniek die we nu kunnen gebruiken om toch onze levens te delen. 

Er komen deze week vier tools bovendrijven die het meest geschikt lijken voor videobellen: Google Hangouts, Microsoft Teams, Zoom en WhatsApp. (Ik hoor graag je ervaringen in de comments, WhatsApp heeft bijvoorbeeld vrijwel iedereen, maar is slechts voor maximaal vier bellers tegelijk.) 

Als je met een grotere groep bent, zou ik je adviseren om die op te splitsen: willekeurig, op alfabet, hoe dan ook. Het praat online een stuk makkelijker en iedereen krijgt meer ruimte als de groepjes kleiner zijn. 

De grote buitenkans bij de nieuwe manieren van samenkomen die we momenteel ontdekken, is dat het persoonlijker kan worden. Maak daar gebruik van. Geef bijvoorbeeld voldoende ruimte voor ieders persoonlijke verhaal. Hoe gaat het met diegene en diens geliefden? Wat zijn diens zorgen? Waarvoor is diegene dankbaar? 

De andere ‘must’ is met elkaar doorpraten over de inhoud die je met elkaar deelt. Ook dat kan niet of nauwelijks in klassieke kerkdiensten, maar is nu eigenlijk heel onnatuurlijk om niet te doen. Deel met elkaar eventueel gespreksvragen, zoals n.a.v. een bijbelpassage of een meditatie/overdenking/preek die is gedeeld. 

Een kringgebed via videobellen voelt in het begin wat ongemakkelijk, maar kan uitstekend. Je sluit je ogen – dat zijn we nu eenmaal gewend, maar hoeft natuurlijk niet – ieder zegt om beurten wat hij of zij God wil zeggen, en als het een tijdje stil blijft, zeg je ‘Amen’, blijf je wellicht nog even stil en ga je door naar het volgende onderdeel. 

Het is technisch in de diverse tools vrij eenvoudig om teksten, filmpjes en opnames te delen. Dat kan een manier zijn om toch bijvoorbeeld dezelfde preek/meditatie/overdenking te lezen, horen of zien. Dat kan ook met de bijbelpassage of het gebed. 

Hoeveel je ook ‘centraal’ kunt regelen, ik zou je willen uitdagen in deze periode bewust wat te ‘decentraliseren’. Klassieke kerkdiensten worden geleid door dominees en voorgangers, maar in de nieuwe situatie lijkt dat momenteel minder natuurlijk. Iedereen kan en mag een gebed uitspreken en een bijbelpassage voorlezen. Dat geldt ook voor meditaties/overdenkingen/preken. Iedereen kan en mag zijn of haar gedachtes delen over God, Jezus en de Bijbel. We zijn, zoals de klassieke overtuiging luidt, allemaal ‘priesters’. 

Go top