close

Laten we niet zeggen dat Corona een straf van God is. En laten we ook niet zeggen dat alle religieuzen dat zeggen.

Als ik voor mijn eigen traditie mag spreken… ‘Onze’ Paulus van Tarsus is de enige in de Bijbel met een langere inhoudelijke passage over wat ‘oordeel’ en ‘straf’ van God betekent. De specifieke voorbeelden die hij dan noemt zijn controversieel en in verband met Corona niet van belang. Het algemene punt dat hij maakt is dat als mensen verkeerd doen, God hen daar soms mee laat doorgaan, zodat ze daar zélf de nadelen van ondervinden. ‘Ze zijn zichzelf tot straf.’

Ik denk dat je dit ‘boemerangeffect’ soms ook wel kunt zien. Ik heb diverse levensverhalen van criminelen gelezen en dat zijn eigenlijk nooit gelukkige mensen. Hun levensstijl levert veel stress op en ze zijn uiteindelijk heel eenzaam. Veel televisieseries, zoals Breaking Bad, maken een vergelijkbaar punt. Theologisch kun je dát effect, met veel voorzichtigheid, ‘straf van God’ noemen.

Corona is anders. Ik zie niet in hoe een hoogbejaarde die sterft aan dit virus daarin ‘zichzelf tot straf’ is. Wat heeft hij of zij bijgedragen aan dat virus waar hij of zij vervolgens zelf de nadelige gevolgen van ondervindt? Zeer, zeer waarschijnlijk niets. Punt.

Als iemand roeptoetert dat Corona ‘een straf van God’ of iets van die strekking is, is dat allereerst gewoon ongevoelig. Een puntje proberen te scoren over de rug van anderen. Maar het is ook slordig, gemakzuchtig Bijbellezen.

Religieuzen dan wel niet-religieuzen: wees bekend om je ruimhartige daden, niet om je gemakzuchtige woorden.

Go top