Goede gewoontes van gezonde geloofsgemeenschappen

Met deze test kun je een vragenlijst invullen om een concrete geloofsgemeenschap waar je bekend mee bent te checken, hier enkele adviezen. Deze kun je gebruiken als checklist, maar ook als groeimodel.

 • Er is een vertrouwenspersoon van buiten de gemeenschap zelf, van wie de naam helder wordt gecommuniceerd en die goed bekend staat.
 • Er zijn erkende protocollen ter preventie van seksuele intimidatie en misbruik en om die te behandelen.
 • De benoeming van nieuwe leiders gebeurt transparant, volgens een bekend protocol, niet in achterkamertjes, maar openbaar. Alle leden hebben hierin een stem en alle leden kunnen zich nomineren voor een positie.
 • Alleen bij hoge uitzondering blijven leiders langer dan tien jaar op hun positie.
 • De financiën van de groep, met name het inkomen van de leider, zijn goed inzichtelijk voor de leden en de verantwoordelijken worden weer gecontroleerd door een kascommissie.
 • De leider laat zich regelmatig bijscholen in erkende en breed gedragen instituten – geen kleine schooltjes – en ook de andere verantwoordelijken worden voornamelijk extern opgeleid.
 • De leider – evenals andere leden – beroept zich alleen met grote schroom en per hoge uitzondering op bijzondere kennis, zoals geestelijke dromen, visioenen en profetieën. Dat geldt ook voor het bemiddelen van wonderen en andere (vermeende) bovennatuurlijke krachten.
 • Als mensen afscheid nemen, wordt over hen vriendelijk en gul gesproken.
 • Er ligt weinig emotionele druk op de eigen bijdrages van de leden. Mensen kunnen uit enthousiasme iets geven en investeren, maar de leiders zijn hierin zeer open.
 • Het spreken over deze eigen groep is bescheiden en over andere groepen voornamelijk waarderend.
 • Adviezen worden alleen desgevraagd gegeven, voorzichtig en open. Er zijn verschillende visies mogelijk, eigenzinnigheid wordt met interesse gevolgd en twijfel wordt positief benaderd.
Scroll naar boven